Đừng để ý nếu tôi đang mải chơi game bóng đá nhé- một nhân