Sàn gỗ công nghiệp giá rẻ là một trong những trường hợp hiện nay