Sàn gỗ giá rẻ đang được phổ biến trên thị trường sàn  thế giới hiện