Em chợt nhớ lần đi chơi tiến lên miền nam nép mình qua những