Hoặc là cách biểu dương, >> Sản phẩm đa năng: may loc khong khi sharp