Sau vài tuần chuyển Công ty về Seattle, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng