Hai loại hiển tài không thể thiếu

Người tài giỏi làm trong các công ty thường do hai bộ phận cấu tạo nên. Một bộ phận là do lãnh đạo quyết định và một là do thực tế của công ty quyết định. Bộ phận thứ nhất quản lý về nhân lực, bộ phận thứ hai là các chuyên gia về kỹ thuật. Quản lý nhân lực là phần vỏ, chuyên gia kỹ thuật là hạt nhân. Cả hai loại người này đểu không thể thiếu. Cán bộ lãnh đạo phải chú ý bồi dưỡng hai loại nhân tài này.

>> Xem thêm: may loc khong khi hitachi

1/ Không thể có ít chuyên gia:

Đối với cấp dưới của các chuyên gia mà nói, điều nổi bật nhất ở loại người này là tinh thông nghiệp vụ, kỹ năng vê’ kiến thức chuyên ngành cao sâu. Anh ta không những không thể thay thế mà đối vơi lãnh đạo mà nói, anh ta là người không thể thiếu được. Chinh sở trường về nghiệp vụ của những người cấp dưới này đã tạo nên quyền lực cho nhà lãnh đạo. Nhiều học giả cho rằng, quyển lực thực sự không nằm trong tay các nhà lãnh đạo mà được phân tán vào tay của những người có chuyên môn.

>> Sản phẩm nhiều tính năng vượt trội: máy lọc không khí công nghiệp

Trong phạm vi chuyên ngành của mình, những chuyên gia này sẽ đưa ra những ý kiến xung quanh phạm vi kiến thức mà anh ta phụ ưách có tính quyền lực. Tính  quyền lực này đủ để phát huy sự ảnh hưởng tương đối lớn, ngay cả lãnh đạo cũng phải biểu thị sự tôn trọng. Kì thực, hiện tượng này không phải không xảy ra ở nhiều đơn vị công tác của chúng ta.

may tao am laica

>> Xem thêm: Làm độ

Bên cạnh đó

>> Xem thêm: Máy lọc không khí Stadler Form Robert giá rẻ

Có một nhà nghiên cứu hành chính của Mỹ tên là Inke cho rằng, chính phủ Mỹ “ưên nhiều mặt đều do các chuyên gia nắm giữ” (bao gồm cả các nhà khoa học). Và, “trong lĩnh vực rộng lớn là pháp luật, phát biểu của những người được coi là tinh hoa có sức ảnh hưởng rất lớn đối với các vấn đề như chính sách nhân sự, các vấn đề vê’ tiêu chuẩn và quy định”.

>> Xem thêm: Các công nghệ được trang bị trên máy lọc không khí

Add Comment