“MUA BÁN TÌNH NGƯỜI” CỦA TRUNG QUỐC poker

Trang chủ:  http://danhlamdo.org

Theo quan niệm của người phương Tây, họ thích đem “vấn đề đối với con người” và “vấn đề đối với sự vật” tách riêng để giải quyết. Trên thương trường nói một cách lạnh lùng “làm ăn là làm ăn”, “bạn bè là bạn bè”. Bị ảnh hưỏrng của phương Tây, quan niệm của ngưòi Trung Quốc cũng dần dần có khuynh hướng nghiêng về luận điệu “đối với việc cần vô tình” “đối vói người cần có tình”. Theo kinh nghiệm mà nói, cân bằng hai lĩnh vực này là một việc không dễ dàng poker.

Người Trung Quốc rốt cuộc cũng là người Trung Quốc, vói năm nghìn năm truyền thống thì không thể một chốc một lát thay đổi ngay được!

Trong xã hội Trung Quốc “người” và “vật” không dễ phân khai. Người Trung Quốc hành sự chuẩn tắc, quĩ đạo cô định là: tình, lý, pháp trật tự này không dễ gì thay đổi. Nếu đem trật tự này đổi ngược lại, sự việc rất khó thành công, mà nếu có thành công thì cũng sẽ vô tình đắc tội với người khác. Trong công việc làm ăn, khi hai bên không ngã ngũ được với nhau poker nếu một bên đã đưa ra vấn đề “nể mặt” mà bên kia vẫn không chịu thì e rằng, công việc khó lòng có thể tiếp tục được nữa. Ví dụ: “Ông chủ, chất lượng hàng tôi rất hài lòng, giá cả cũng đã tàm tạm nhưng xin ông hãy nể mặt tôi giảm giá xuống một chút!”. “Làm ăn là làm ăn, giá cả và việc “nể mặt” là hai việc hoàn toàn khác nhau, xin lỗi, một đồng cũng không bớt được”. Vói câu trả lời ấy, đảm bảo đối phưomg sẽ không vui:”Gớm, mói có một ít tiền, nể mặt nhau một tý cũng không được, lại cũng chẳng phải là bạn hàng độc nhất, ông đây tìm mối khác mà không được à!”.

 

Add Comment